Workshops

Dorte Rømer & Soul-O Productions


Workshops


Mobning og Konfliktløsning

Kan man overhovedet stoppe mobning? Er det en naturlig del af at vokse op? Er vi bare blevet for pylrede? Og hvad med hele det digitale aspekt?


Dorte Rømers foredrag kommer vidt omkring mobningen. Især blotlægger hun den skade det har mange år efter at være den forfulgte. Hvert foredrag eller workshop kræver en grundig briefing for at passe til den enkelte gruppe.


"Når de voksne siger at det mobbede barn bare skal lade som ingenting underminerer det fuldstændig barnets egne følelser. Den voksne bekræfter mobbeofferet i det plageånderne udviser; foragt, fornedrelse og allerværst; du er ikke bedre værd."

Dorte Rømer


Dorte Rømer er uddannet skuespiller og har i flere år arbejdet intensivt med dramaterapi for kriminelle, spiseforstyrrede og de såkaldt "stille børn". Dorte Rømer har udviklet et system; ZLT - Zest for life training, for at fremme livsglæden og lysten til at leve, i tæt samarbejde med psykoterapeuterne Erik Wasli.


Nedenstående er oplægget til en workshop for 7. og 8. klasserne på en københavnsk skole, hvor fokus skulle være på at stoppe mobning og løse konflikter imellem forskellige religionsgrupper og "klaner".


Indhold af Workshop med Dorte Røme.

Tema: mobning/konfliktløsning på Oehlenschlægersgades skole.


Udgangspunktet for workshoppen er at udvikle elevernes opmærksomhed på hvornår mobning finder sted, samt at få eleverne selv til at blive opmærksom på hvem der mobber, hvorfor og hvordan det kan stoppes. Vi ser også på hvordan man som mobbeoffer kan ændre ting der forstærker mobningen.


Under workshoppen vil der være mulighed for at komme ud i krogene af emnet; bl.a fortæller jeg hårrejsende historier fra min egne erfaringer som yndlingsoffer, og fortæller om mit arbejde i fængsler for unge i Danmark og livstidsfængslet i Skotland.


Workshoppen skrider frem efter elevernes mulighed for indlæring og koncentration, dvs. at jeg hele tiden tager højde for at sprængfarlige emner blødes op med en lille pause eller aktivitet. Begreber som etik, moral, samvittighed og personligt værd er nøgleordene i hele forløbet, og princippet; god, sund fornuft er grundtonen.


”Eleverne – især 8. klasserne – fik et stort udbytte af Dorte Rømers besøg. Det lykkedes hende at fange klassernes opmærksomhed og eleverne deltog med engagement i de samtaler hun startede. Det var ikke et problem overhovedet for Dorte Rømer af fange alle 40 elevers opmærksomhed på en gang. Vi tror på at hun sagtens kunne have fanget en endnu større gruppes opmærkshomhed. Elever og lærere på Oehlenschlægersskole kan således give Dorte Rømer de bedste anbefalinger”.

Hanne Billing og Lisbeth Eg Jensen, klasselærere i 7. og 8. klasse på Øehlenschlægersgades Skole.


Shakespeare workshop

Shakespeare workshoppen er bygget op omkring teater stykkerne “Macbeth”, “Romeo og Julie”, “Othello” samt “Helligtrekongersaften” og sonetterne. Workshoppen henvender sig især til dem der har lidt kendskab til drama/teater og engelsk, samt skuespil elever på et semi-professionelt niveau.


Workshoppen afholdes på dansk, men jeg tager udgangspunkt i original teksten på engelsk, for at give større indsigt i sprogets hensigt og Shakespeares valg af ord og deres virkning. Workshoppen kan indgå som en del af engelsk, historie, drama/gymnastik og dansk undervisning, og kan deles op i helt små grupper.

Der vil indgå øvelser fra Cicely Berry´s bog “The actor and his text” og John Barton´s “Playing Shakespeare”, samt øvelser udviklet gennem mit arbejde som skuespiller og underviser i drama

og teater for børn og voksne.


KURSUS FORSLAG:

Vi starter undervisnings dagen med et fælles miniforedrag om Shakespeares værker; hvorfor er det morsomt/alvorligt? Hvordan byggede han et teaterstykke op? Foredraget kommer ind på lidt teaterhistorie og de eksterne virkemidler Shakespeare benyttede sig af.


Efter en kort opvarmning af stemme og krop, får gruppen udleveret et antal scener til oplæsning og fælles gennemarbejdning; vi sammenligner oversættelserne til dansk for at finde ideen, følelsen bag ordene.


Den egentlige instruktion begynder når elever og instruktør sammen får afprøvet de forskellige vinkler at fortolke og fremføre teksten på. Eleverne vil blive instrueret i diktion, intention og scenegang som arbejdet skrider frem.

Jeg prioriterer at eleverne oplever en meget intens og grundig instruktion, uden at føle sig overvældet af krav til et såkaldt talent eller flair for genren. Rollerne fordeles ligeligt, og store partier deles hvis det skønnes rigtigt. Min ide er at eleverne skal fornemme rigdommen af Shakespeare uden at blive begrænset eller kedet.

De udvalgte og gennemarbejdede scener vises for hinanden og eventuelt indbudte gæster.
Stand-Up Comedy workshop

Hvad er stand-up comedy, og hvordan blev den skabt? De forskellige fagudtryk, genrer og kendte "stand-uppere". Et kig bag et show og de mange timers skriveri og ideer der skaber 25 minutters materiale.

Dorte Rømer, som var den første kvindelige stand-up komiker i Danmark, vil udvikle materiale på stedet ud fra deltagernes ideér for at demonstrere processen.

Foredraget varer ca 1 time og kan sammensættes med kursus og show.


KURSUS FORSLAG:

Vi starter undervisnings dagen med et fælles foredrag om stand-up comedy ; hvorfor er

det morsomt/alvorligt? Hvad er Stand-Up Comedy, og hvordan blev den skabt? De forskellige fagudtryk, genrer og kendte "stand-uppere". Da Dorte Rømer startede på Din’s i 1988 var de kun 3 Stand-Up komikere.   I hele landet!


Frivillige ”æsler” melder sig til dagens undervisning der består af fællestid og skrivepauser hvor materialet brygges sammen til aftenens show. Den egentlige instruktion begynder når elever og instruktør sammen får afprøvet de forskellige vinkler at fortolke og fremføre materialet på. Eleverne vil blive instrueret i diktion, intention og scenegang som arbejdet skrider frem.

Jeg prioriterer at eleverne oplever en meget intens og grundig instruktion, uden at føle sig overvældet af krav til et såkaldt talent eller flair for genren. Hvert ”æsel” skal have 5 min. Materiale, og aftenens show kædes sammen af Dorte Rømer.


Til aftenens show kan der frit sælges billetter, derved opnår arrangøren en indtægt der er med til at reducere udgifterne til Stand-Up dagen.


Undervisnings delen varer ca 6. timer og showet 1 ½ time.                  (På Mølholm Skole i Vejle var worhshoppen ialt på 5 timer og inddrog alle 6-10 klasser) 


Skal du opgraderes?


Et specialforedrag til HK om at udnytte sit eget potentiale bedst muligt. Foredraget var på basis af "Kroppen, stemmen & sproget", men tilpasset HK Ungdom.


Så er kurset ”Skal du opgraderes” overstået og det var en oplevelse uden lige.


Dorte Rømer som var foredragsholder er skuespiller, stand-up komiker, har arbejdet i et fængsel og har lavet morgenradio.


Dorte var frisk, cool, provokerende og tilpassede undervisningen til det unge publikum også med hensyn til hvad de forskellige arbejdede med.


Vi var igennem:


·         Hvordan man skal placerer sig i et rum for at få folks fulde opmærksomhed.


·         Hvordan man kan lære sit udseende bedre at kende.


·         Hvordan ord og udstråling hænger sammen.


·         Hvordan folk reagerer og hvordan man kan se deres dyriske instinkter.


·         Opvarmning inden en tale.


·         Hvordan det er vigtigt at bruge luften rigtigt når man taler.


·         Hvad folk har brug for hele livet igennem, såsom intimitet, ømhed, anerkendelse mv.


·         Hvordan omvendt psykologi kan give bagslag.


·         Folks forskellige zoner med henblik på overtrædelse af personligt rum.


·         Hvorfor det er vigtigt at have et fristed hvor man kobler af."Det var et vildt kursus hvor tingene gik ufattelig stærkt. Dorte kunne fastholde alles interesse med sin livlige energi og voldsomme bevægelser."

HK Ungdom København siger i hvert fald mange tak til Dorte Rømer fordi hun gad komme og bruge tid på os.